Standardy domu pasywnego

ocena: 12345

tagi artykułu: dom pasywny, buduję, projektuję, dom

ostatnia edycja: 2010-02-22 23:25:27

Prace badawcze i realizacyjne w zakresie domów pasywnych prowadzi w szczególności Instytut Budownictwa Pasywnego w Darmstädt (Passivhaus Institut), w Niemczech – powstały w 1996 r. Ustala on standardy i przydziela certyfikaty domom pasywnym.

 

Założono, że dom pasywny jest budynkiem o ekstremalnie niskim zapotrzebowaniu na energię do ogrzewania, wynoszącym netto mniej niż 15 kWh/m2, w którym komfort cieplny zapewniony jest dzięki tzw. „pasywnym” źródłom ciepła, pochodzącym od: mieszkańców, strat cieplnych urządzeń elektrycznych, otoczenia (w tym energii słonecznej), ciepła odzyskanego  z wentylacji i ewentualnie dogrzewania powietrza wentylacyjnego. Dom pasywny powinien spełniać kryterium ograniczonego zużycia energii pierwotnej do zaspokojenia wszystkich swoich potrzeb energetycznych. Wielkość ta powinna być mniejsza od 120 kWh/m2 rocznie.

 

Poniżej zestawiono, wynikające z szeregu doświadczeń i obliczeń, kryteria domu pasywnego w zakresie zużycia energii:

 

  •             do ogrzewania;

  •              pierwotnej (zawartej w paliwach pierwotnych, jak np. w węglu dostarczonym do elektrowni lub miejskiej ciepłowni zasilających dom odpowiednio w energię elektryczną lub ciepło), niezbędnych do zaspokojenia potrzeb energetycznych domu;

  •        finalnej (zużywanej przez odbiorniki końcowe jak sprzęt AGD oraz system dystrybucji ciepła w domu)

 

Podstawową charakterystykę domu pasywnego, w odniesieniu do wielkości liczbowych, można sprowadzić do podania dwóch wielkości jak niżej:

 

Zapotrzebowanie energii do ogrzewania                                            15              kWh/(m2·rok)       

Zużycie energii pierwotnej do zaspokojenia wszystkich potrzeb energetycznych domu

      ≤
 
  120
     kWh/(m2·rok)

 Wielkości zużycia energii odniesione są do m2 powierzchni mieszkalnej.

 

Podawane są i kolejne kryteria jak:

 
 Maksymalne zapotrzebowanie na moc do ogrzewania                      10                    W/m2            
Całkowite zużycie energii finalnej      ≤    42 kWh/  (m2·rok)      

 

Miarą efektywności wykorzystania energii przez jej końcowego użytkownika jest wielkość zużycia energii pierwotnej, czyli energii zawartej w paliwie np. w spalanym węglu kamiennym. Wielkość tego zużycia ma bezpośrednie przełożenie na wielkość emisji substancji szkodliwych zanieczyszczających naturalne środowisko. Ideą budowy i użytkowania domu pasywnego jest zmniejszenie zużycia energii pierwotnej. Stąd np. zużycie energii elektrycznej do ogrzewania czy zasilania urządzeń AGD należy odnieść do sprawności całkowitej przetwarzania energii zawartej np. w węglu spalanym w elektrowni czy elektrociepłowni, na którą wpływ ma szereg strat w procesach wytwarzania i przesyłu energii elektrycznej. Do standardów domu pasywnego należy więc ograniczenie zużycia energii przez odbiorniki, nawet o 50% w stosunku do standardowych urządzeń gospodarstwa domowego. Zatem powinny być stosowane energooszczędne chłodziarki, zamrażarki, zmywarki, suszarki itp. Szczególne wymagania dotyczą również efektywności systemów grzewczych, którymi są instalacje ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

 

U podstaw sformułowania koncepcji domu pasywnego leży dążenie do zaprojektowania domu zgodnie z zasadami maksymalnej efektywności energetycznej co wpływa na zmniejszenie kosztów inwestycyjnych związanych z budową systemu grzewczego poprzez jego maksymalne uproszczenie. Konsekwentne zmniejszanie zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania, poprzez zwiększania izolacyjności przegród, doskonałe okna, zyski słoneczne itp. ma doprowadzić do sytuacji, w której konwencjonalny system grzewczy nie będzie już potrzebny (nawet w umiarkowanym lub chłodnym klimacie). Przyjmuje się, że wartością graniczną szczytowego zapotrzebowania na moc do ogrzewania realizującą założenia domu pasywnego jest 10 W/m2. Zapotrzebowanie mniejsze od 10 W/m2, niezależnie od klimatu powoduje, że funkcje systemu grzewczego może przejąć system wentylacyjny i dlatego wydzielony tradycyjny system grzewczy nie jest niezbędny. Ważne jest zrozumienie, że nie jest konieczne, gdyż byłoby bardzo nieekonomiczne, dążenie do osiągnięcia zerowego zapotrzebowania na cele grzewcze.

 

Kryterium maksymalnego zapotrzebowania na moc do ogrzewania może być jednak bardzo trudne do spełnienia w klimatach ostrzejszych, a nawet wówczas gdy nawet na krótko mogą wystąpić ekstremalnie niskie temperatury zewnętrzne.

 

Standardy wypracowane przez Instytut Budownictwa Pasywnego w Niemczech są ścisłe i uzasadnione fizycznie, a należy podkreślić oczywiście dobrowolne. Terminem „domy pasywne” określa się w zależności od kraju różne budynki, spełniające podobne standardy, ale zawsze występuje wspólny mianownik pod postacią ekstremalnie niskiego zużycia energii.

 

Kryteria domów pasywnych są możliwe do spełnienia, co potwierdzają doświadczenia realizacyjne, przez budynki jednorodzinne, zlokalizowane w warunkach klimatycznych Niemiec, Polski, ale i w krajach o bardziej surowym klimacie, np. w krajach skandynawskich. Podstawowym założeniem jednak budownictwa pasywnego jest jego dostępność poprzez ekonomiczność rozwiązań.

 

 Wskazania i zalecenia odnośnie innych parametrów domu pasywnego.

 

Podawane są często kolejne parametry opisujące dom pasywny, w formie rekomendacji lub zaleceń, których spełnienie umożliwi ograniczenie zużycia energii do ogrzewania i energii pierwotnej w ogóle.

Kluczem uzyskania wysokiego komfortu cieplnego, który jest też podstawowym standardem domu pasywnego, przy niskim zużyciu energii, jest zapewnienie tzw. efektywności energetycznej domu pasywnego jako całości i jego poszczególnych elementów. Tę efektywność energetyczną, czyli znaczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię do ogrzewania w domu pasywnym, gwarantuje bardzo dobra izolacja przegród: ścian, dachu, podłóg, okien, przy maksymalnej eliminacji mostków cieplnych. Domy pasywne muszą być szczelne i posiadać mechaniczny system wentylacji z wysoko sprawnym odzyskiem ciepła z powietrza usuwanego z budynku.

 

Zalecenia odnośnie innych parametrów domu pasywnego, w związku z powyższym, są jak następuje:

 

Współczynnik przenikania ciepła (strat ciepła) przez

przegrody zewnętrzne (ściany, dach, płyta podłogowa     

                    0,15            W/(m2·K)                    
Liniowy współczynnik przenikania ciepła dla mostków cieplnych      ≤    0,01 W/(m·K)
Współczynnik przenikania ciepła przez okna (łącznie z ramami okiennymi i ościeżnicami),
przy współczynniku przepuszczalności energii słonecznej

   0,8
  50…60
W/(m2·K)
     %
Szczelność budynku n50     0,6 1/h
Sprawność rekuperatora (wymiennika do odzysku ciepła z powietrza usuwanego z budynku),

przy poborze energii elektrycznej


<
    75
    0,45
%
Wh/m3

 

Opracował:
Dr inż. Ryszard Wnuk
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
Dyrektor Polsko-Japońskiego Centrum Efektywności Energetycznej

 

 

Przeczytaj inne  artykuły na temat domów pasywnych:

 

Dom pasywny- wydatek czy oszczędność

 

Projekt domu pasywnego

 

Dom pasywny

 

 

Cechy domu pasywnego

 

Struktura domu pasywnego

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


Podziel się:

dodaj swój komentarz do tego artykułukomentarze użytkowników (1)

anonimowego użytkownika

napisał komentarz

10.12.2013, 10:09

Zastanawia mnie tylko to, co ma na myśli pisząc: doskonałe okna. Nie ma rzeczy doskonałych :)

Zaloguj się, aby komentować artykuły...